Co to je osobní bankrot?

Jde o nepříjemný termín, ale v životě se nedějí jen pěkné věci a tohle může potkat opravdu leckoho. Osobní bankrot je cesta, jak dojít na konec cesty plné dluhů s čistým štítem a začít znovu. Jde vlastně o splátkový kalendář, který umožní vymanit se ze spirály, která vlastně nikam nevede. Podmínky jsou jasně dány a každoročně o takový osobní bankrot požádají tisíce lidí. Co přesně tedy musí dlužník splnit, aby bylo možné k osobnímu bankrotu vůbec přistoupit?

Je nutné mít nejméně dva různé věřitele. Nepočítá se tedy s tím, že by byly uznány dva různé dluhy za půjčky u jedné banky. Je třeba dlužit bance a nebankovní společnosti, případně bance a soukromému subjektu a tak podobně. Za druhé – dlužník musí být neschopen své dluhy splácet – jinými slovy být za hranicí třiceti dnů po datu splatnosti. A to je v zásadě vše, na základě těchto předpokladů již vlastně může být vypracován insolvenční návrh.

Tento návrh musí obsahovat spoustu různých dat a údajů, bez kterých by nemohl být přijat. Patří sem údaje o očekávaných příjmech dlužníka v příštích pěti letech (a stejně tak o příjmech v posledních třech letech), návrh samotného způsobu oddlužení, seznam majetku a písemný souhlas od věřitele, který se s dlužníkem adekvátně dohodl. Protože jaký je vlastně způsob oddlužení? Samozřejmě o tom rozhoduje věřitel! Jinými slovy – buď prodej majetku, nebo splátkový kalendář. V pětileté lhůtě se pak musí uhradit minimálně třicet procent stávajícího dluhu, a to za cenu mnoha odříkání. Dlužník totiž bude žít jen ze životního minima, jakákoliv částka navíc půjde na splácení.

Soud může návrh na oddlužení také zamítnout, a to zejména tehdy, pokud je tímto formulářem sledován nepoctivý úmysl, ale také v případě, kdy hodnota celkového plnění, které by obdrželi věřitelé, bude pod hranicí třiceti procent z celkového dluhu.

Mohlo by vás zajímat: jak probíhá odlužení