Faktoring – odkup pohledávek do lhůty splatnosti

Při řízení malé i větší firmy může nastat situace, kdy je zapotřebí urychleně řešit potřebu volných financí. Tato situace může nastat zcela nečekaně – výhodný nýkup materiálů, větší zakázka nečekaný nákup strojů a vybavení. Pak je nasnadě otázka, kde rychle peníze na tyto aktivity získat.

Řešením je faktoring

Faktoring přináší do vašeho podnikání rychlé peníze bez rizika. Je to v podstatě druh krátkodobého úvěru poskytnutého při dodávkách zboží a služeb. Výhodou jsou velice rychle vyplacené peníze, celá transakce netrvá déle než 72 hodin.

Řada společností využívá produkt faktoringu jako pojištění obchodní transakce, pojištění nákupu zboží nebo dodávky služeb. U tohoto pojištění klient získává jistotu, že určená pohledávka bude uhrazena. Velkou výhodou faktoringu je, že sebou nese nulové riziko nesplacení pohledávky, veškerá rizika přecházejí na úvěrovou společnost, která faktoring – odkup pohledávky do lhůty splatnosti – bude financovat.

Ve kterých oborech lze faktoring uplatnit?

Vzhledem k tomu, že se jedná o specializovanou finanční službu, lze její metody uplatnit v jakémkoli oboru lidské činnosti. Faktoringové společnosti se dokáží přizpůsobit jakémukoli zákazníkovi, který je ochotný zřetelně spolupracovat a poskytnout veškeré údaje o konkrétní zakázce.

Metoda faktoringu – odkupu pohledávek do lhůty splatnosti – je běžně používanou metodou krátkodobého finncování. Pstupy při zřizování faktoringu jsou ve všech případech obdobné a bezpečné. Při optimální komunikaci lze vždy najít řešení, aby zákazník faktoringové společnosti byl maximálně spokojený a jeho představy o spolupráci byly co nejvíce splněny.

Pokud uvažujete o faktoringu jako o občasné netodě financování vašeho podnikání, obraťte se na prověřené firmy ve finanční oblasti.